• Poklicna ali srednja šola elektro smeri
  • Izpit B kategorije

 

OPIS

  • Samostojno opravlja vse vrste elektro popravil na strojih, napravah, instalacijah, orodjih in objektih
  • Izvaja preventivna in planska popravila iz naslova investicijskega vzdrževanja
  • Izvaja preventivne in periodične preglede strojev, naprav, instalacij ter vodi o tem ustrezne evidence
Prijavi se