Pridobivanje naravnega kamna v sožitju z naravo in človekom

Kamnolomi so sestavni del kraške kulturne krajine. Že stoletja omogočajo Kraševcu živeti in preživeti v kamniti deželi Krasa.

Celotna tradicija Krasa sloni na kamnu, ki Krasu da značilno sivo barvo. Za to so zaslužni kavadurji, ki so svojo energijo, vitalnost, mladost vložili v kamnolome, ki jih je na Krasu res veliko.

Na njihovih ramenih danes gradimo sodobne kraške kamnolome in kamnoseške delavnice. Na njih se s ponosom oziramo in iz njihovih del črpamo navdih za nadaljnje delo.

Kamnolom Lipica I

Kamnolom Lipica I je največji kamnolom družbe Marmor, Sežana d.d. V njem se pridobiva naravni kamen Lipica Fiorito ter v manjši meri tudi Lipica Unito. Tako površinsko, kot podzemno pridobivanje naravnega kamna omogočata stalno delovanje kamnoloma ter s tem zagotovljeno dobavo naravnega kamna.

Kamnolom Lipica II

Največji podzemni kamnolom naravnega kamna v Sloveniji se nahaja le lučaj iz mesta Sežana. V njem se pridobiva naravni kamen Lipica Unito. Marmor, Sežana d.d. s svojo lastno odkopno metodo vodi in projektira dela v kamnolomu tako, da le ta ne vplivajo na površje. S tem se ohranjajo tipični kraški habitati in kraška krajna, vpliv kamnoloma na okolico pa je minimalen.

Bogastvo naših kamnolomov vedno na dosegu rok

Z lastnimi kamnolomi zagotavljamo surovino neodvisno od globalnih trgov naravnega kamna.

Bližina kamnolomov in proizvodnih enot omogočata hiter in lokalen dostop do surovine.

Kamnolom Doline

V kamnolomu Doline se pridobiva najkvalitetnejši kraški naravni kamen – Repen. Kamnolom, ki je bil odprt na prelomu 19. in 20. stoletja, je bil v svoji zgodovini večkrat zaprt in ponovno odprt. Danes pa s pomočjo domačega znanja uspešno obratuje in zagotavlja naravni kamen že skoraj 20 let. V kamnolomu potekajo dela izključno podzemno kar omogoča sobivanje narave in kamnarstva še daleč v prihodnost.

Kamnolom Kopriva

Najmlajši med kamnolomi družbe Marmor, Sežana d.d. je kamnolom Kopriva. V njem se pridobiva naravni kamen Kopriva, ki je znan po svoji trdoti in odpornosti. Kamnolom Kopriva je edini kamnolom družbe, ki je v celoti odprt kot površinski kop. S širjenjem kamnoloma in večanjem proizvodnje pa se bo tudi ta kamnolom premaknil v podzemlje.

Pridite naokrog.
Pišite nam.

Usposobljeni prodajalci in arhitekti bodo poskrbeli, da bodo vaše želje in sanje postale resničnost. Če potrebujete nasvet ali ponudbo, se lahko zglasite na sedežu podjetja ali izpolnite spletni obrazec.