Notranja prijava kršitev po ZZPri

 

Informacije o notranji poti in Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23, v nadaljevanju ZZPri)

Skladno s petnajstim odstavkom 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju ZZPri) družba Marmor, Sežana d.d. zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo.
Podrobnejše informacije v zvezi z notranjo prijavo kršitev in zaščito prijavitelja po ZZPri si lahko preberete v priloženem dokumentu.