Obnova ribiškega pristanišča v Izoli

V tradicionalnem sredozemskem ribiškem mestu smo za kompleksen projekt obnove ribiškega pristanišča uspešno izvedli montažo na novo dobavljenega in pred sanacijo že obstoječega tlaka in poklopnic iz peščenjaka. Z rezanim peščenjakom smo obložili obalni zid, kar nam je zaradi plimovanja morja predstavljalo poseben izziv. Poleg navedenega smo iz naravnega kraškega kamna Lipica Fiorito izdelali masivne bite v katerih se nahajajo električne omarice.

Količina
677 m², 201 m
Leto izdelave
2022