Ploščad pred vežico – pokopališče Sežana

Pri obnovi žalne ploščadi pred vežico, ki služi poslovilnim obredom, smo sodelovali kot izvajalci tlakovanja, za katerega je bil izbran domači kraški kamen Repen.

Količina
830 m²
Leto izdelave
2018